Die noue wisselwerking tussen die geestelike, emosionele en fisiese dimensies.

Wentzel Coetzer

PDF

In hierdie boek word vanuit verskeie hoeke gefokus op die geweldige sterk invloed wedersyds tussen denke, emosies en liggaam, met pastorale berading as basiese vertrekpunt. Die rol van breinbeserings met betrekking tot pastorale berading kom byvoorbeeld aan die orde. Hier gaan dit om die baanbrekerswerk van dr Daniel Amen op die gebied van breinskandering en die implikasies wat dit het vir pastorale berading. Die rol van medikasie word ook bespreek en in hierdie betrokke hoofstuk word veral gefokus op belangrike perspektiewe vanuit die boek, Blue Genes, deur dr Paul Meier et al. Verder kom liggaamlike probleme as moontlike uitvloeisels van onverwerkte trauma ook aan die orde terwyl die impak van intergeneratiewe trauma met betrekking tot die tema van hierdie boek ook bespreek word. Die belangrikheid van ‘n holistiese beskouing sowel as die noodsaaklikheid van ‘n multidissiplinêre benadering in pastorale berading is die goue draad wat deur elke hoofstuk van hierdie boek vleg

R 120.00
9781928252870
1.02 mb
afr
2017-05-01
Wentzel Coetzer
1
3
Unauthorised downloading, copying, distribution or exploitation of this content is an infringement of intellectual property rights and may be a criminal offence. Your purchase and download of this content is for your personal use, and you agree not to modify, copy, or share it with any other person.