Trauma Bande

Wentzel Coetzer

PDF

Trauma bande (trauma bonding) impliseer lojaliteit en gebondenheid aan ‘n destruktiewe persoon. Iemand raak soms betrokke in ‘n destruktiewe verhouding waar hy/sy emosioneel en fisies afgetakel en misbruik word. Almal rondom hulle sien al die rooi ligte en nogtans keer hulle telkens weer terug na die viktimiseerder. Waarom? Navorsing toon aan dat daar ‘n traumaband kan wees wat hierdie persoon as’t ware ‘vasbind’ aan die viktimiseerder. Dit blyk dat jy nie in staat is om jouself los te maak vanaf die viktimiseerder nie, selfs al kan jy hom/haar nie vertrou nie en selfs al hou jy nie eens van hom/haar nie. Wanneer jy wel sou probeer om hierdie persoon te verlaat dan kom jy agter dat jy hom/haar mis tot op ‘n punt waar die drang na daardie persoon so intens raak dat dit vir jou voel asof dit jou gaan verswelg. Hierdie is ‘n uiters aktuele kwessie binne sekere verhoudings, sekere huwelike, sekere kerklike families en veral ook binne ‘n bedryf soos die sogenaamde ‘human trafficking’. In hierdie boek word enersyds gefokus op tipiese kenmerke van hierdie probleem, en andersyds op algemene praktiese en pastorale riglyne ter begeleiding van slagoffers.

R 120.00
9781928252900
1.93 mb
afr
2017-08-01
Wentzel Coetzer
1
3
Unauthorised downloading, copying, distribution or exploitation of this content is an infringement of intellectual property rights and may be a criminal offence. Your purchase and download of this content is for your personal use, and you agree not to modify, copy, or share it with any other person.