Norme vir Afrikaans - Moderne Standaardafrikaans 6/u

Carstens, WAM

EPUB

â��n Naslaanbron met â��n fokus op die norme wat in gedagte gehou word by die praktiese gebruik van Afrikaans. Daar word rekening gehou met die geleidelike herstandaardisering van Afrikaans. Die riglyne van die elfde uitgawe van die Afrikaanse woordelys en spelre�«ls (2017) is volledig in hierdie uitgawe vervat. Inhoud: â�¢ Taalnorme: â��n algemene perspektief â�¢ Universele norme â�¢ Interne norme van Afrikaans: sintaksis en morfologie â�¢ Interne norm van Afrikaans: semantiek â�¢ Eksterne norm: die norm van spelling en interpunksie â�¢ Eksterne norm: die norm van die standaardtaal â�¢ Eksterne norm: die norm van taalsuiwerheid â�¢ Eksterne norm: die norm van styl â�¢ Eksterne norm: die norm van naslaanbronne en woordeboeke â�¢ Konvensies by die skryf van korrespondensiestukke in Afrikaans

R 585.00
9780627036101
8.34 mb
Afrikaans
2018-01-01
Van Schaik Publishers
6
5
Unauthorised downloading, copying, distribution or exploitation of this content is an infringement of intellectual property rights and may be a criminal offence. Your purchase and download of this content is for your personal use, and you agree not to modify, copy, or share it with any other person.