Getraumatiseerde kinders

Wentzel Coetzer

PDF

Binne God se volmaakte plan het Hy die gesin en dan ook die uitgebreide familie daargestel as ‘n veilige hawe waarbinne hierdie kind veronderstel is om alles te ontvang ten einde uiteindelik te kan ontwikkel tot ‘n jong volwasse persoon wat toegerus is vir die uitdagings van die wêreld daar buite. Soos wat egter aangetoon word in hierdie boek, het hierdie Goddelike plan in talle kinders se lewens nie altyd gerealiseer nie as gevolg van ‘n verskeidenheid van redes. Talle van hierdie kinders is gevolglik reeds op ‘n vroeë stadium in hul lewens moedeloos; talle het al probeer handdoek ingooi; talle het reeds op ‘n vroeë ouderdom by wyse van ontvlugting vanaf oorweldigende innerlike pyn betrokke geraak by verskillende wyses van verslawing. Die oorweldigende getalle dui maar net op een massiewe noodkreet wat omhoog gaan vanuit die harte van duisende jonger kinders en ook tieners. Indien daar individueel geluister sou kon word na elkeen se verhaal in detail, dan sou daar heel waarskynlik ‘n massa onverwerkte pyn en seer en verwerping wees. Die aktualiteit van hierdie tema beklemtoon gevoglik die noodsaaklikheid van toerusting en kennis ten einde in staat te kan wees om kinders wat reeds op ‘n vroeë ouderdom getraumatiseer is, sinvol te kan begelei na heling en vryheid.

R 120.00
9781928252863
4.89 mb
afr
2013-09-01
Wentzel Coetzer
1
3
Unauthorised downloading, copying, distribution or exploitation of this content is an infringement of intellectual property rights and may be a criminal offence. Your purchase and download of this content is for your personal use, and you agree not to modify, copy, or share it with any other person.